Basisvaardigheden

Wilt u graag leren zwemmen zodat u kan genieten van het zwembad op vakantie? Of nadert de eerste zwemles van u kinderen op school? Op een gegeven moment zullen wij geconfronteerd worden met de vraag of we kunnen zwemmen.

Fase 1: waterwennen
Alvorens een persoon de zwemslagen kan aanleren moet die eerst gewend raken aan het water. De nadruk ligt hierbij op de veiligheid. Ouders met jonge kinderen kunnen waterveiligheid stimuleren door met hen in het water te spelen. Enkele tips:

  • Zorg ervoor dat uw kinderen hun evenwicht kunnen bewaren in het water en zich bewust zijn van waterweerstand. Dit kan u aanmoedigen door met uw kinderen door het water te lopen, springen en kruipen.
  • Help uw kinderen hun waterangst te overwinnen. Laat hen wennen aan de temperatuur en de omgeving. Stimuleer onder water gaan door, voorwerpen ophalen van de bodem, ogen openen onder water, uitblazen in het water, enzovoort.

Fase 2: leren overleven
Eenmaal een persoon zich veilig voelt in het water, dan zal de kandidaat-zwemmer werken aan de vaardigheden in het water om te overleven. Dit omvat drijven, stuwen (naar de kant), draaien, enzovoort. Ze moeten zich met andere woorden op een veilige manier kunnen verplaatsen in het water.

De eindnormen
Kunnen zwemmen wordt gedefinieerd als “zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden.”