Uncategorized

Update beschikbaarheid

Volgende lesmomenten zijn momenteel nog vrij:

Maandag @ Wezenberg: 8:00-13:00 en 18:00-20:00
Maandag @ Ieperman: 14:00-16:30
Dinsdag @ Deurne: 18:30-19:00 (kassa sluit al om 18:15!)
Woensdag @ Ieperman: 13:00-16:30
Woensdag @ Wezenberg: 8:00-12:00 en 18:00-20:00
Donderdag @ Sorghvliedt 16:15-16:45 en 18:30-20:30
Vrijdag @ Ieperman 15-00-16:00 en 17:00-18:00
Vrijdag @ Wezenberg 18:30-20:00
Zaterdag @ Plantijn Moretus: : 12:45 – 14:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *